Proiectare pentru viitor: comunitate, reziliență și durabilitate
ISQua 2022 Brisbane Australia

Obiective:
Pandemia Covid a destabilizat sistemele de sănătate ale lumii, care au avut vulnerabilități semnificative în
asigurarea siguranței pacientului. România se confruntă în prezent cu o scădere semnificativă a încrederii populației în calitatea serviciilor medicale românești, sistemul medical este grav destabilizat de pierderea resurselor umane specializate. Modalitatea de digitizare a analizei de risc și studierea vulnerabilităților managementului sănătății vizând siguranța pacienților prin MediQapp are elemente inovatoare de impact, care vor ajuta la creșterea adaptabilității prin e-learning și la creșterea performanțelor tinerilor chirurgi și a cunoștințelor dobândite de aceștia prin studiul datelor centralizate. „Din moment ce trecem printr-o situație de management de criză cu o cerere crescută pentru serviciile noastre, metodologia de îmbunătățire rapidă
poate juca un rol important în asigurarea faptului că siguranța și calitatea serviciilor noastre sunt îmbunătățite și le folosim ca un oportunitatea de a evalua modul în care se aplică cel mai bine sistemul de management al calității”. Versiunea 5.0 a MediQapp își propune să realizeze un
management al riscului clinic digitalizat, fiabil și ușor de utilizat în chirurgie în spitale, pentru un ajutor real oferit
practicienilor în chirurgie.

ro_RORO