MEDIQAPP

Software integrat pentru un sistem medical funcțional.

Pachetul PREMIUM

Ne implicăm împreună

La achiziționarea programului PREMIUM, aplicația va fi în primul rând structurată personalizat, va avea setul de proceduri necesar unității din Magazinul de Proceduri Calitakropolis și echipa unității sanitare va păstra un loc unui consultant dedicat care va scurta drumul de la teorie la practică. Este nevoie doar de stabilirea obiectivelor și componența echipei.

Pachetul PRO

Creăm împreună

După parcurgerea etapelor de Diagnoză și varianta Basic în care învățăm împreună ce face aplicația și cum, datorită unui plan de lucru bine definit, echipa unității știe clar care sunt necesitățile de procedurare pe care și le dorește. Calitakropolis vine și continuă ajutorul concret oferit clienților săi prin punerea la dispoziția lor a Magazinului de Proceduri de unde își achiziționează doar acele documente care îi lipsesc.

Pachetul BASIC

Învățăm împreună

La achiziționarea pachetului Basic construim cu echipa unității structura personalizată a spitalului în cadrul aplicației, generând utilizatorii și nivelele de acces.
Împreună ne asigurăm că aplicația funcționează în avantajul echipei, folosind mai puțin timp și resurse umane investite în dezvoltarea managementului calității și pregătirea acreditării.

DIAGNOZĂ

Descoperim împreună

Pentru reușita proiectului și dezvoltarea formalizării sistemului de management integrat din unitatea sanitară, cu respectarea cerințelor legislative actualizate, specifice domeniului medical și acreditării, trebuie în primul rând să parcurgă o diagnosticare a managementului calității existent.