Din nevoia unitatilor sanitare de a se alinia la diferitele cerinte de certificare, acreditare si alte  controale sau evaluari interne si/sau externe, echipele de lucru, de fiecare data, au rezolvat, secvential si declarativ de cele mai multe ori, orice situatie, printr-o procedurare excesiva si cateodata haotica.

PRODUSELE  SI SERVICIILE CALITAKROPOLIS POT FI STRUCTURATE PRIN TREI MODALITATI VIABILE CARE POT OPTIMIZA REZULTATELE OBTINUTE:

– produs unitar, cu pret total si termen negociabil functie de complexitatea activitatilor ce urmeaza a fi prestate
 produs cu continuitate, cu pret per luna in anul bugetar contractat;
– produs per ora, cu posibilitatea de micsorare/majorare a volumului serviciilor oferite

CALITAKROPOLIS ARE SOLUTII VIABILE cu care vine in sprijinirea colectivelor spitalicesti care se confrunta cu:

 • rezistenta salariatilor la cunoasterea conţinutului procedurilor si respectarea lor
 • pastrarea haotica a documentatiei din lipsa interesului fiecaruia in a le respecta
 • gestionarea dificila a procedurilor implementate in unitate
 • neimplicarea tuturor salariatilor in pastrarea circuitului de documente controlate
 • reactie greoaie la necesitatea de a se instrui a întregului personal ( de cele mai multe ori un număr mare de salariaţi) in ce priveste identificarea documentului valabil la un moment dat

CALITAKROPOLIS este specializata in:

Activitatea de asistenta in optimizarea informatiilor documentate urmareste

 • Identificarea optimizarilor informationale din activitatea unitatii sanitare;
 • Imbunatatirea implicarii personalului prin sprijinul specialistilor nostril, oferit cu obiectivitate;
 • Clarificarea nevoilor de procedurare in context de ansamblu ;
 • Condensarea informatiilor generate de fiecare compartiment in sensul obtinerii unor informatii documentate integrate si adecvate ;
 • Colaborarea noastra cu echipa manageriala respectiva in procesul de reglementare procedurala necesar;
 • Implicarea activa a colaboratorilor si sprijinirea directa a celor din compartimente, acolo unde se identifica insuficienta perfectionare a salariatilor, intr-o perioada redusa de timp si in conditiile unui buget limitat alocat perfectionarii acestora

ASISTENTA IN OPTIMIZAREA INFORMATIILOR DOCUMENTATE SI EFICIENTIZAREA COLABORARII COMPARTIMENTELOR- CPV- 79420000-4 SERVICII CONEXE MANAGEMENTULUI

CONSULTANTA IN DEZVOLTAREA ORGANIZATORICA A MANAGEMENTULUI SERVICIILOR SPITALICESTI – CPV-73220000-0 Servicii de consultanta in dezvoltare

 • Stabilirea obiectivelor, a indicatorilor de performanta specifice fiecarei sectii, laborator, serviciu, compartiment din structura spitalului;
 • Implementarea strategiilor si obiectivelor declarate de manager pentru institutia spitaliceasca;
 • Realizarea etapelor de monitorizare in toate compartimentele/ serviciile din structura ;
 • Coordonarea analizelor cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii ;
 • Colaborarea cu toate structurile spitalului in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii;
 • Securizarea informationala a procedurilor operationale specifice sectiilor, laboratoarelor, serviciilor, compartimentelor din structura spitalului;

ANALIZA INITIALA A STADIULUI EXISTENT SI  PREGATIREA PENTRU SOLUTIONAREA MASURILOR IDENTIFICATE PRIVIND PROIECTUL DE DEZVOLTARE

 • Stabilirea din fisele de monitorizare a stadiului/ nivelului de performanta atins, specifici fiecarei sectii, laborator, serviciu, compartiment din structura unitatii;
 • Analizarea etapelor de monitorizare in toate compartimentele/ serviciile/ sectiile din structura, dupa identificarea masurilor necesare pentru obtinerea unor rezultate satisfacatoare
 • Colaborarea cu sefii sectoarelor de activitate in vederea implementarii masurilor si/sau recomandarilor in situatiile identificate ca cerinte de solutionat;

SUPRAVEGHEREA STADIULUI DE IMBUNATATIRE ATINS DUPA MASURILE LUATE

 • Supravegherea stadiului de imbunatatire atins, dupa masurile luate cu ajutorul activitatii prestate si actualizarea fiselor de monitorizare aflate pe sectoarele de activitate respective;

SERVICII DE SUPRAVEGHERE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SPITALICESTI –CPV – 79421100-2 – SERVICII DE SUPRAVEGHERE A PROIECTELOR, ALTELE DECAT PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTIE

SERVICII DE CONSULTANTA IN DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR MEDICALE- CPV- 79420000-4 SERVICII CONEXE MANAGEMENTULUI

 • Consultanta de specialitate pentru dezvoltarea organizatorica, functionala si in domeniu specific reglementat, a unitatii sanitare
 • Functionarea sistemului de management al calitatii si imbunatatirea continua a acestuia
 • Promovarea politicilor, strategiilor si obiectivelor calitatii urmarind constientizarea personalului pentru abordarea indreptata catre satisfactia pacientilor
 • Pregatirea si analizarea Planului anual al managementului calitatii serviciilor medicale
 • Coordonarea activitatilor de elaborare a documentelor din sistemul de management al calitatii.
 • Implementarea instrumentelor de asigurarea calitatii si evaluarea serviciilor oferite
 • Coordonarea activitatilor de analiza a neconformitatilor constatate cu propuneri de corectii si actiuni corective ce se impun a fi aplicate;
 • Coordonarea analizelor cu privire la evaluarea riscurilor si a gandirii bazate pe risc pentru eficacitatea sistemului de management al calitati

 • Asistenta la realizarea revizuirilor pentru procedurile solicitate in auditurile interne si externe
 • Realizarea auditului intern in vederea stabilirii gradului de conformitate cu cerintele ISO 9001:2015 pe problematici de management sau clinice;
 • Asistenta la realizarea analizei de management, sedinte interactive pe echipe de lucru;
 • Asistenta la rezolvarea neconformitatilor in urma auditului de calitate / clinic
 • Asistenta la auditul extern de supraveghere a sistemului de management al calitatii/ clinic de catre organismul de certificare agreat de unitate

REALIZAREA AUDITULUI INTERN DE CALITATE/CLINIC IN VEDEREA STABILIRII GRADULUI DE CONFORMITATE CU CERINTELE ISO 9001:2015

SERVICII DE CONSULTANTA/ASISTENTA IN DOMENIUL EVALUARII – CPV- 79419000-4 – SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL EVALUARII

Realizarea ASISTENTEI IN DOMENIUL EVALUARII sistemului de management pe fiecare serviciu/compartiment/sectie conform organigramei si elaborarea documentatiei specific in grup de lucru.

 • Realizarea auditului de pre-evaluare si documentarea rezultatelor auditului.
 • Verificarea stadiilor de implementare ale SMC si sesizarea corectarii neconformitatilor constatate.
 • Asistenta in organizarea si instruirea comisiilor specifice unitatii sanitare.
 • Acordarea de sprijin logistic in vederea completarii si cercetarii obiectivelor SMC implementate.
 • Identificarea si analiza riscurilor ce pot afecta calitatea serviciilor prestate de unitatea sanitara.
 • Intocmirea chestionarului de autoevaluare obligatoriu procesului de auditare.
 • Analiza disponibilitatii resurselor si informatiilor necesare pentru sustinerea si monitorizarea SMC.
 • Executia procedurilor operationale stabilite contractual cu unitatea beneficiara si alinierea acestora la necesitatile si specificul existent.
 • Revizuirea procedurilor operationale specifice standardelor de management existente.
 • Participarea/ realizarea instruirilor periodice ale personalului in vederea documentarii si analizei sistemului de management al calitatii existent.
 • Efectuarea tuturor demersurilor in vederea securizarii informationale a procedurilor operationale specifice fiecarei sectii /compartiment / serviciu, etc. din cadrul unitatii sanitare (OPTIONAL)
SOLICITA OFERTA