Din nevoia unitatilor sanitare de a se alinia la diferitele cerinte interne, nationale si internationale de certificare, acreditare si alte tipuri de recunoasteri sau evaluari interne si/sau externe, echipele de lucru ale unitatii, de fiecare data, au incercat sa rezolve, secvential si declarativ, orice proces sau aspect, printr-o procedurare de cele mai multe ori excesiva si cateodata haotica.

PRODUSELE CALITAKROPOLIS POT FI STRUCTURATE PRIN TREI MODALITATI VIABILE PRIN CARE SE POT OPTIMIZA SERVICIILE PRESTATE CU REZULTATE EFICIENTE:

– produs unitar, cu pret total si termen negociabil functie de complexitatea activitatilor ce urmeaza a fi prestate
produs cu continuitate, cu pret per luna in anul bugetar contractat;
– produs per ora, cu posibilitatea identificarii situatiilor neprevazute care pot micsora sau majora volumul serviciilor oferite


CALITAKROPOLIS, prin variatele produse si complexele solutii cu care vine in sprijinirea colectivelor institutiilor spitalicesti, ARE SOLUTII VIABILE pentru entitatile organizatorice care se confrunta cu:

 • rezistenta salariatilor la cunoasterea conţinutului procedurilor si respectarea lor
 • pastrarea haotica a documentatiei din lipsa interesului fiecaruia in a le respecta
 • gestionarea dificila a procedurilor implementate in unitate
 • neimplicarea tuturor salariatilor in pastrarea circuitului de documente controlate
 • reactie greoaie la necesitatea de a se instrui a întregului personal ( de cele mai multe ori un număr mare de salariaţi) in ce priveste identificarea documentului valabil la un moment dat

CALITAKROPOLIS este specializata in:

Activitatea de asistenta in optimizarea informatiilor documentate urmareste

 • Identificarea optimizarilor informationale din activitatea institutiei publice;
 • Imbunatatirea implicarii personalului entitatii prin sprijinul specialistilor oferit cu obiectivitate;
 • Clarificarea nevoilor de procedurare in context de ansamblu ;
 • Condensarea informatiilor generate de fiecare compartiment in sensul obtinerii unor informatii documentate integrate si adecvate ;
 • Colaborarea specialistilor nostri cu echipa manageriala din entitatea publica respectiva in procesul de generare a  procedurilor necesare;
 • Implicarea activa a colaboratorilor si sprijinirea directa a celor din compartimente, acolo unde se identifica insuficienta perfectionare profesionala a salariatilor unitatii intr-o perioada redusa de timp si in conditiile unui buget limitat alocat pefectionarii acestora

ASISTENTA IN OPTIMIZAREA INFORMATIILOR DOCUMENTATE SI EFICIENTIZAREA COLABORARII COMPARTIMENTELOR- CPV- 79420000-4 SERVICII CONEXE MANAGEMENTULUI

CONSULTANTA IN DEZVOLTAREA ORGANIZATORICA A MANAGEMENTULUI SERVICIILOR SPITALICESTI – CPV-73220000-0 Servicii de consultanta in dezvoltare

 • Stabilirea obiectivelor, a indicatorilor de performanta specifice fiecarei sectii, laborator, serviciu, compartiment din structura spitalului;
 • Implementarea strategiilor si obiectivelor declarate de manager pentru institutia spitaliceasca;
 • Realizarea etapelor de monitorizare in toate compartimentele/ serviciile din structura ;
 • Coordonarea analizelor cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii ;
 • Colaborarea cu toate structurile spitalului in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii;
 • Securizarea informationala a procedurilor operationale specifice sectiilor, laboratoarelor, serviciilor, compartimentelor din structura spitalului;

ANALIZA INITIALA A STADIULUI EXISTENT SI  PREGATIREA PENTRU SOLUTIONAREA MASURILOR IDENTIFICATE PRIVIND PROIECTUL DE DEZVOLTARE

 • Stabilirea din fisele de monitorizare a stadiului/ nivelului de performanta atins, specifici fiecarei sectii, laborator, serviciu, compartiment din structura unitatii;
 • Analizarea etapelor de monitorizare in toate compartimentele/ serviciile/ sectiile din structura, dupa identificarea masurilor necesare pentru obtinerea unor rezultate satisfacatoare
 • Colaborarea cu sefii sectoarelor de activitate in vederea implementarii masurilor si/sau recomandarilor in situatiile identificate ca cerinte de solutionat;

SUPRAVEGHEREA STADIULUI DE IMBUNATATIRE ATINS DUPA MASURILE LUATE

 • Supravegherea stadiului de imbunatatire atins, dupa masurile luate cu ajutorul activitatii prestate si actualizarea fiselor de monitorizare aflate pe sectoarele de activitate respective;

SERVICII DE SUPRAVEGHERE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SPITALICESTI –CPV – 79421100-2 – SERVICII DE SUPRAVEGHERE A PROIECTELOR, ALTELE DECAT PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTIE

SERVICII DE CONSULTANTA IN DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR MEDICALE- CPV- 79420000-4 SERVICII CONEXE MANAGEMENTULUI

 • Consultanta de specialitate pentru dezvoltarea organizatorica, functionala a institutiilor spitalicesti si in domeniu specific reglementat.
 • Functionarea sistemului de management al calitatii si imbunatatirea continua a acestuia
 • Promovarea politicilor si obiectivelor calitatii urmarind constientizarea personalului pentru abordarea indreptata catre satisfactia pacientilor
 • Pregatirea si analizarea Planului anual al managementului calitatii serviciilor medicale
 • Coordonarea activitatilor de elaborare a documentelor din sistemul de management al calitatii.
 • Coordonarea si implementarea procesului de imbunatatire continua
 • Implementarea instrumentelor de asigurarea calitatii si de evaluare a serviciilor oferite
 • Implementarea strategiilor si obiectivelor cu privire la managementul calitatii
 • Coordonarea activitatilor de analiza a neconformitatilor constatate cu propuneri de corectii si actiuni corective ce se impun a fi aplicate;
 • Coordonarea analizelor cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii

Realizarea ASISTENTEI IN DOMENIUL EVALUARII   sistemului de management pe fiecare serviciu/compartiment al institutiei conform organigramei si elaborarea documentatiei specifice.

 • Realizarea auditului de pre-evaluare si documentarea rezultatelor auditului.
 • Verificarea stadiilor de implementare ale SMC si sesizarea institutiei publice pentru corectarea neconformitatilor constatate.
 • Asistenta in organizarea si instruirea comisiilor specifice unitatii sanitare.
 • Acordarea de sprijin logistic in vederea completarii si cercetarii obiectivelor SMC implementate.
 • Identificarea si analiza riscurilor ce pot afecta calitatea serviciilor prestate de unitatea sanitara.
 • Intocmirea chestionarului de autoevaluare obligatoriu procesului de auditare.
 • Analiza disponibilitatii resurselor si informatiilor necesare pentru sustinerea si monitorizarea SMC.
 • Executia procedurilor operationale (instructiuni de lucru) contractual stabilite de unitatea sanitara si alinierea acestora cu necesitatile si specificul institutiei.
 • Revizuirea procedurilor operationale specifice standardelor de management.
 • Participarea la instruirile periodice ale personalului de management in vederea documentarii si analizei sistemului de management al calitatii existent.
 • Efectuarea tuturor demersurilor in vederea securizarii informationale a procedurilor operationale specifice fiecarei sectii /compartiment / serviciu, etc. din cadrul unitatii sanitare (OPTIONAL)

SERVICII DE CONSULTANTA/ASISTENTA IN DOMENIUL EVALUARII – CPV- 79419000-4 – SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL EVALUARII

SOLICITA OFERTA