CONSULTANTA PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT

AVANTAJELE UNUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT

Integrarea a doua sau mai multe sisteme de management intr-un sistem de management integrat poate avea urmatoarele avantaje:

 • simplificarea sistemelor de management deja existente, in cazul in care acestea exista;
 • cresterea beneficiilor aduse de fiecare sistem in parte;
 • optimizarea consumului de resurselor utilizate;
 • micsorarea costurilor de mentinere a mai multor sisteme de management;
 • stabilirea unui cadru unic pentru imbunatarirea continua a tuturor standardelor.

Standardele internationale de Management pentru sisteme de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, etc sunt de asa natura structurate incat, cu ajutor specializat in domeniu, pot permite abordarea integrata a lor.

Managerii, responsabilii cu calitatea si de fapt oricine doreste sa inteleaga principiile abordarii integrate a sistemelor de management, pot opta pentru abordarea simpla a acestei explicatii si a avantajelor sistemelor integrate de management, si anume: managementul calitatii, managementul mediului, managementul sanatatii si securitatii ocupationale, managenentul securitatii informatiei, etc. reprezinta domenii ale managementului care sunt intercorelate, fiecare in parte bazandu-se pe principii si structuri asemanatoare.

O certificarea a sistemelor integrate de management reprezinta cea mai buna solutie pentru o organizatie adepta a conceptului de Management al Calitatii Totale si aflata pe calea spre excelenta.

Un sistem integrat de management reprezinta o abordare manageriala adecvata si sistematica ceea ce permite luarea de decizii strategice si operationale optime care iau în considerare toate aspectele esentiale ce conduc la functionarea eficienta a unei organizatii, atât din punct de vedere al calitatii cât si al mediului sau sigurantei si igienei alimentare etc.

Alte avantaje ale implementarii unui sistem integrat de management:

 • se defineste o politica de calitate, mediu, sanatate si securitate a muncii;
 • se stabilesc procesele, problemele de mediu, cele privind sanatatea si securitatea muncii care rezulta din activitati, pentru a asigura calitatea produselor si a determina rezultatul avut asupra mediului, sanatatii si securitatii muncii;
 • se stabilesc prioritatile si sa hotarasc obiective generale si individuale;
 • se creeaza toate conditiile pentru activitatile de planificare, control, monitorizare, actiuni corective, audit si analiza;
 • se identifica reglementarile relevante din domeniu;
 • se creeaza, prin toate acestea, o mai mare capabilitate de a se adapta modificarilor de pe piata, cerintelor clientilor, noilor tendinte, etc.
SOLICITA OFERTA

AVANTAJELE IMPLEMENTARII ISO 9001

Avantajele ISO 9001

 • marirea cifrei de afaceri;
 • reducerea costurilor;
 • imbunatarirea imaginii firmei;
 • cresterea increderii clientilor si furnizorilor in serviciile si produsele oferite;
 • indeplinirea conditiilor de participare la licitatii;
 • favorizeaza comertul international cu bunuri si servici;
 • asigura imbunatatirea continua;
 • monitorizarea performantelor sistemului de Management al calitatii.

Intrucat imbunatatirea continua a calitatii produselor si/sau serviciilor este un deziderat asumat de toate firmele care isi doresc dezvoltare si perfectionare, un sistem de Management conform cerintelor ISO vine in intampinarea lor si aduce prin implementarea sa in organizatie plus valoare.

Pe termen scurt se evidentiaza avantajul pe care il reprezinta monitorizarea mai eficienta a productiei in functie de parametrii calitatii si da posibilitatea firmelor a caror sistem de Management se maturizeaza sa poata elabora si politici organizationale de perspectiva.

Odata certificat sistemul de Management al calitatii se atesta practic nivelul performantelor generale ale firmei respective, gradul de indeplinire a politicilor si obiectivelor stabilite la toate nivelele de responsabilitate si eficienta proceselor interne ale organizatiei.

Elaborarea unui plan de actiune pentru activitatea de implementare a unui sistem de management se face evident mai avantajos cu ajutorul consultantului care asigura succesul si il garanteaza.

SOLICITA OFERTA

AVANTAJELE IMPLEMENTARII ISO 14001

Avantajele ISO 14001

 • imbunatatirea generala a performantelor, conformitatilor si flexibilitatii referitoare la mediul inconjurator;
 • furnizarea unei structuri de baza pentru prevenirea poluarii;
 • cresterea eficientei si potentiale reduceri de costuri in cazul aplicarii obligatiilor referitoare la mediul inconjurator;
 • promoveaza consistenta si predictivitatea referitoare la managementul obligatiilor asupra mediului inconjurator;
 • asigura imbunatatirea continua in domeniul protectiei mediului;
 • monitorizarea performantelor sistemului de Management de mediu.

Etapele de baza in certificarea ISO 14001 sunt:

 1. elaborarea politicii de mediu;
 2. planificarea;
 3. implementarea si operarea;
 4. verificarea si actiuni de corectie;
 5. analiza de conducere

Un sistem de Management de mediu corect si adecvat scuteste organizatia de dispute legale cu autoritatea de mediu, si ofera siguranta in desfasurarea activitatilor privind controlul strict al impactului asupra mediului si a proceselor pentru realizarea de produs/serviciu.

Cine isi indreapta atentia asupra implementarii si mentinerii unui sistem de Management de mediu dovedeste ca este la curent cu noile directii si reglementari europene dar mai ales dovedeste respect fata de siguranta si calitatea activitatii pe care o desfasoara intr-un mediu inconjurator catre care se indreapta atentia celor implicati direct.

Odata certificat sistemul de Management al mediului se atesta practic nivelul performantelor de mediu generale ale firmei respective, gradul de indeplinire a politicilor si obiectivelor de mediu stabilite la toate nivelele de responsabilitate si eficienta proceselor interne ale organizatiei desfasurate in paralel cu controlul impactului asupra mediului.

Elaborarea unui plan de actiune pentru activitatea de implementare a unui sistem de management se face evident mai avantajos cu ajutorul consultantului care asigura succesul si il garanteaza.

SOLICITA OFERTA

AVANTAJELE IMPLEMENTARII OHSAS 18001

Avantajele OHSAS 18001

 • se identifica elementele afacerii dumneavoastra care au impact asupra sanatatii si securitatii ocupationale;
 • ajuta la cresterea productivitatii muncii;
 • se identifica riscurile si cerintele legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca;
 • are loc reducerea costurilor referitoare la asigurarea sanatatii si securitatii ocupationale – asigura imbunatatirea continua;
 • se realizeaza monitorizarea performantelor sistemului de sanatate si securitate in munca.

Cunoscut de asemenea sub numele de OHSAS, respectiv Occupational Health and Safety Management Systems, acest standard evalueaza politica organizatiei dumneavoastra referitor la securitatea muncii, gradul de periculozitate al conditiilor in care se desfasoara munca angajatilor si masurile luate pentru a evita riscurile sau eventualele accidente de munca.

In acest sens certificarea OHSAS 18001 se face pe baza unui set complex de parametri, ce includ tipuri de riscuri, obiective organizationale, programe de prevenire, sisteme de monitorizare etc.

Recurgand la serviciile de consultanta furnizate de catre firma CALITAKROPOLIS, va asigurati ca sunteti pregatiti, cu sisteme de managementi bine puse la punct, in momentul in care veti face auditul de certificare. Siguranta angajatilor dumneavoastra depinde si calitatea sistemului de management al companiei, proceduri de prevenire a accidentelor, lucruri asigurate prin implementarea OHSAS 18001. Mai mult credibilitatea si imaginea firmei pe plan exterior dar si din interior va fi fara indoiala la cote foarte mari.

SOLICITA OFERTA

AVANTAJELE IMPLEMENTARII ISO 22000

Proiectarea, implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Sigurantei Alimentului este o solutie pe care o organizatie o poate adopta pentru respectarea cerintelor legale referitoare la siguranta alimentului in scopul de a oferi consumatorilor produse de o inalta calitate, dar si sigure din punct de vedere microbiologic si bacteriologic.

Aceste tendinte au condus la nasterea unui cod (standard) numit HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT) inclus acum in prevederile standardului international ISO 22000.

Standardul ISO imbina: masurile de control, arborele decisional, actiunile corective, controlul punctelor critice, diagrame , monitorizari, verificari, etc. pentru a garanta calitatea produsului final.

Urmatoarele principii ale sistemului HACCP elaborate de comisia Codex Alimentarius se regasesc dezvoltate in cerintele standardului ISO 22000:

 1. Coordonarea unei analize a riscului
 2. Determinarea Punctelor critice de control (PCC)
 3. Stabilirea limitei/limitelor critice
 4. Stabilirea unui sistem de monitorizare a controlului PCC
 5. Stabilirea actiunii de corectare care trebuie efectuata cand monitorizarea indica ca un anumit PCC nu este sub control
 6. Stabilirea procedeelor de verificare pentru a confirma ca sistemul HACCP functioneaza eficient
 7. Stabilirea documentatiei cu privire la toate procedurile si inregistrarile corespunzatoare acestor principii si aplicarea lor

Aplicarea acestor principii conduce la identificarea, evaluarea si controlul tuturor pericolelor (fizice, chimice sau biologice) care pot sa apara in produsul alimentar pe intreg lantul alimentar.

AVANTAJE

 • reducerea riscului de furnizare de produse nesigure pentru consum;
 • analiza sistematica, derularea unor procese sigure si eficiente in sensul sigurantei produselor alimentare si directionarea proceselor pentru identificarea potentialelor riscuri referitoare la igiena care pot periclita sanatatea consumatorului;
 • integrarea procedurilor moderne ale analizei de risc si conceptului de prevenire sub aspectul protectiei sanatatii consumatorului in sistemul de management existent;
 • mai mare siguranta a produsului si riscuri scazute la garantarea produsului;
 • prevenirea problemelor care pot sa apara referitoare la garantarea produselor;
 • responsabilizarea tuturor angajatilor prin descrierea responsabilitatilor fiecarui membru al organizatiei intr-un mod clar si documentat;
 • prestigiu generat de imaginea asociata unei companii certificate;
 • avantaje economice generate de scaderea ponderii produselor neconforme, scaderea clientilor ce migreaza catre alte companii si scaderea nemultumirilor clientilor/reclamatiilor;
 • imbunatatirea semnificativa a comunicarii si cresterea nivelului de incredere intre clienti, furnizori si autoritatile de supraveghere;
 • ajuta firmele din industria alimentara sa devina competitive pe piata internationala;
 • diminueaza barierele comertului international.
SOLICITA OFERTA

AVANTAJELE IMPLEMENTARII ISO 15189

ISO 15189 Laboratoare medicale.

Cerinte particulare pentru calitate si competenta este un standard international, care are la baza ISO/CEI 17025 si ISO 9001 si defineste cerinte de competenta si calitate specifice laboratoarelor medicale.

Serviciile oferite de laboratoarele medicale sunt esentiale pentru ingrijirea pacientilor si de aceea trebuie sa indeplineasca cerintele tuturor pacientilor si a personalului medical responsabil cu ingrijirea acestora. Astfel de servicii includ cerintele pentru formularea cererii, pregatirea pacientilor, identificarea lor, recoltarea, transportul, depozitarea, procesarea si analiza probelor, impreuna cu validarea, interpretarea, raportarea si consilierea, precum si consideratiile privind siguranta si etica activitatii din laboratoarele medicale.

Desi acest standard international este destinat utilizarii in activitatile in laboratoarele medicale, acesta poate fi utilizat in mod adecvat si in alte domenii. In plus, organismele angajate in evaluarea competentei laboratoarelor medicale pot folosi acest standard international ca baza pentru activitatea lor. Este de preferat ca un laborator care doreste sa fie acreditat sa selecteze un organism de acreditare care sa opereze cu standarde internationale adecvate si care sa ia in considerare cerintele specifice ale laboratoarelor medicale.

Demonstrarea conformitatii cu acest standard nu implica conformitatea sistemului de management al calitatii implementat de laborator cu toate cerintele ISO 9001.

SOLICITA OFERTA

AVANTAJELE CONSULTANTEI IN DOMENIILE REGLEMENTATE

Avantajele consultantei in vederea certificarii conformitatii produsului sunt:

 • Rezolvarea problemelor pe care le are societatea, referitoare la produsele comercializate, prin furnizarea încrederii cumparatorilor ca produsele achizitionate satisfac cerintele din specificatii, inclusiv pe cele de calitate!
 • Conduce la imbunatatirea continua a calitatii produselor prin identificarea si corectia verigilor slabe din lantul de fabricatie de la conceptie pana la desfacere!
 • Analizarea caracteristicilor produselor, in special a celor legate de securitate, sanatate, mediu, in toate fazele ciclului de viata a produsului (de la conceptie, la serviciile post-vanzare) cu ajutorul oferit de consultantul experimentat.
SOLICITA OFERTA

AVANTAJELE CERTIFICARII DE PRODUS

Conformitatea produsului reprezinta asigurarea ca produsele realizate de o organizatie sunt conforme cu standardele specificate si cu alte documente normative.

Declaratia de conformitate este declaratia unui furnizor care exprima pe propria raspundere ca un produs, serviciu sau proces se afla in concordanta cu un standard sau un alt document normativ specificat.

Certificarea de produs inseamna atestarea conformitatii de catre un organism de certificare impartial. Pot fi certificate toate tipurile de produse si bunuri, precum si procesele si serviciile realizate de oricare organizatie. Certificarea consta in pre-evaluare si evaluari periodice programate pentru a asigura continua respectare a cerintelor definite ale produsului/procesului.

Avantajele certificarii de produs vizeaza in principal perfectionarea continua a produsului si transparenta in fluxul de fabricatie. De asemenea, se identifica punctele slabe legate de fabricatie si se permite o rezolvare optima a problemelor. In plus, este posibila analizarea caracteristicilor produsului in special a celor legate de securitate, sanatate, mediu in toate fazele ciclului de viata, de la conceptie pana la finalizarea ciclului de viata al produsului. Nu in ultimul rand, certificarea produsului permite optimizarea raportului calitate/pret si furnizeaza clientilor increderea ca produsele certificate satisfac cerintele de calitate.

Certificarea de conformitate a produselor este o activitate complexa care include:

 • Evaluarea, in spiritul cerintelor din standardul european SR EN 45011:2000, a conformitatii produselor si a documentatiei aferente cu cerintele din standardele nationale, internationale, directivele Uniunii Europene etc. si prevederile legale aplicabile;
 • Evaluarea procesului de fabricatie a produsului;
 • Evaluarea rezultatelor incercarilor privind caracteristicile produsului;
 • Finalizarea cu o apreciere calificata in ceea ce priveste satisfacerea de catre produs a cerintelor specificate.

Fiecare etapa a procesului de certificare se finalizeaza cu documente scrise, care stau la baza deciziei de certificare: Raport de evaluare a documentatiei, Rapoarte de inspectii si Buletine de încercari, emise de laboratoare subcontractate, Raport de evaluare a incercarilor, Raport de audit la fata locului, Sinteza evaluarii produsului.

SOLICITA OFERTA

TQM SI EXCELENTA IN AFACERI

Managementul calitatii totale (TQM) este un mod de conducere a unei organizatii, centrat pe calitate, bazat pe participarea tuturor membrilor acesteia si care vizează un succes pe termen lung prin satisfacerea clientului, precum si avantaje pentru toti membrii organizatiei si pentru societate.

In esenta, TQM este o filozofie de management al afacerilor care se ocupa de obtinerea imbunatatirii continue a satisfactiei clientilor, prin managementul calitatii condus in intreaga companie. TQM merge mai departe de aplicarea pur şi simplu a ideilor calitatii totale la intreaga organizatie, constituind o noua abordare a managementului corporatiilor.

Managementul calitatii totale este un set de practici care permit unei organizatii sa livreze produse sau servicii de calitate. TQM este un proces de management centrat pe calitate, focalizat pe clienti, care urmareste realizarea imperativului strategic al organizatiei, de imbunatatire continua a calitatii. Termenul „total” din sintagma „Managementul calitatii totale” inseamna ca toate persoanele din organizatie trebuie sa fie implicate in eforturile de imbunatatire continua, in toate compartimentele organizatiei, de asemenea trebuie sa fie implicate lantul de aprovizionare si/sau intregul ciclu de viata al produsului. Termenul „calitate” este utilizat cu semnificatiile sale uzuale, in toata complexitatea lor, iar termenul „management” se refera la sistemul de managerizare, cu faze de planificare, organizare, conducere si asigurarea calitatii.

SOLICITA OFERTA