Lansarea aplicației inovative în managementul calității din sănătate.

MediQApp este prima și singura aplicație românească de management al calității în sănătate destinată tuturor unităților sanitare din România, care optimizează complet modul de gestionare a tuturor operațiunilor privind calitatea din cadrul spitalelor, un instrument de integrare și digitalizare a proceselor de management din sănătate, bazat pe funcții unice și tehnologii inovative, care simplifică procesele, reduce timpii de procesare și costurile și pregăteste unitățile sanitare în vederea acreditării.

Dr. Vasile Cepoi

Președinte ANMCS Secretar de Stat

Managementul riscurilor clinice – garanția siguranței pacientului

Vezi prezentarea »

Prof. Univ. Dr. Natalia Cucu

Univ. Carol Davila București

Serviciul medical în era Medicinei de precizie

Vezi prezentarea »

Prof. Dr. Cristina Gârlea

Academia Română

Riscul în conceptul inovativ – One Health – New Medical Concept

Dr. Carmen Lazăr

Auditor Ministerul Sănătății

Rolul Ministerului Sănătății în controlul riscurilor unităților subordonate și a celor aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa

Prevenirea riscului de comunicare și apariție a conflictelor dintre pacienți și personalul medico-sanitar

Dr. Laurențiu Simion

U.M.F. Carol Davila București

Aplicarea principiilor de management al calității într-o secție clinică

Prof. Dr. Octaviana Marincaș

Ministerul Cercetării și Inovării

Cercetări în domeniul sănătății – instrumente de finanțare

Vezi prezentarea »

Dr. Adrian Matei

Medic Specialist Epidemiolog, I.O.B.

Combaterea infecțiilor (IAAM) provocarea din prezent și viitor – biodegradabilitate, nontoxicitate, noncorozivitate

Vezi prezentarea »

Dr. Camelia Petrescu

Cercetător Științific

Workshop – Modalități de realizare a cererilor de finanțare pentru proiecte de succes în sănătate

Jr. Adina Manolache

Evaluator A.N.M.C.S.

MediQApp – Aplicația inovativă în managementul calității din sănătate

Vezi prezentarea »