Calitakropolis participa la construirea proceselor si instruirea eficienta a intregului personal, instruire focusata catre intelegerea tuturor.

Instruirile pot fi organizate sub forma de seminarii sau cursuri, prin metode moderne, cu tehnici interactive,
participative (prezentari, expuneri, brainstorming, exercitii de grup, jocuri de rol, studii de caz etc.).

Obiectivele de instruire se stabilesc impreuna cu beneficiarul si pot fi sustinute cu ajutorul furnizorilor de formare profesionala (interni/ internationali) cu care CALITAKROPOLIS colaboreaza.

Agenda instruirilor si instrumentele de lucru sunt personalizate in functie de obiectivele si profilul grupului tinta sau nivelul specific de pregatire a participantilor.

Instruirile pot cunoaste doua forme de realizare:

Instruiri interne pe procese, la sediul unitatii sau on-line cu ajutorul instrumentului digital MediQapp:

Instruiri externe tip seminarii sau cursuri, pe teme prestabilite si programate, cu taxa de participare:

Pachetul de instruire de la sediul unitatii, reprezinta:

La finalul colaborarii cu echipa Calitakropolis rezultatele vor fi: